Dronefilmer vi har produsert

Her er et lite utvalg av drone filmer Baron media har produsert. Vi har spesialisert oss på FPV droner, og det gir en del andre muligheter enn man har med tradisjonelle droner. FPV står for First Person View, og det betyr at vår dronepilot har på seg spesielle briller som gjør at han ser det samme som kameraet på dronen ser. Dette gjør at piloten kan fly både innendørs og utendørs i samme klipp. Det er også mulig å filme objekter som beveger seg. Biler, motorsykler, osv. Dette krever ferdigheter hos dronepiloten, og det er det som er vår styrke.

Dette er en promovideo vi laget for ATV Motor som selger Canam ATV og alt som hører til med utstyr til disse. Det ble en ganske kul video hvor de ansatte er med å gjøre videoen levende. Hele videoen er filmet med en FPV drone hvor propellene er beskyttet. Slik kan vi filme nært mennesker uten risiko for skader.Vi filmer også eiendommer for meglere og utleiere. Dronen gjør at man får et unikt sømløst overblikk over eiendommen både ute og inne.


Sakte eller fort?
FPV dronen er mer allsidig enn vanlige droner, og innbyr til mer action. Dronen gjør opptil 140km/t og krever mye trening får å kunne følge motivet i fart. I dette klippet er det ikke fart som er avgjørende, men muligheten for å kunne følge ATV hengeren tett under kjøring.